HARMONOGRAM ZBIÓREK


KWIECIEŃ 2018
6.04.2018
Zuchy #17
Zastępy Harcerskie #9
Harcerze Starsi #11
13.04.2018
Zuchy #18
Harcerze #12
Zastępy HS #10
Wędrownicy
20.04.2018
Zuchy
Zastępy Harcerskie
Harcerze Starsi
27.04.2018
Zastępy Harcerskie #10
Harcerze Starsi #12
MAJ 2018
11.05.2018
Zuchy #19
11-13.05.2018
biwak H+HS
biwak W
18.05.2018
Zuchy #20
Zastępy Harcerskie #11
Harcerze Starsi #13
25.05.2018
Harcerze #14
Zastępy HS #12
CZERWIEC 2018
1-3.06.2018
MTO
8.06.2018
Zuchy #21
Harcerze #15
Harcerze Starsi #14
Wędrownicy
15.06.2018
ZBIÓRKA KOŃCOWA SZCZEPU
(ZUCHY, HARCERZE,HS, WĘDROWNICY)